Strona Główna FORUM-NURAS
Forum dla nurkujących i nie tylko ...

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy    KalendarzKalendarz
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: DarekS
24-04-2017, 10:36
Fontanazzi śmiertelny full cave
Autor Wiadomość
Starnaś 


Stopień: dualCCR
Kraj:
Poland

Dołączył: 12 Sie 2004
Posty: 103
Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-04-2017, 08:40   Fontanazzi śmiertelny full cave

pod poniższym linkiem znajdziecie nasz protest przeciw temu co się w dalszym ciągu dzieje w IANTD w związku z kontrowersyjnym, śmiertelnym wypadkiem we Włoskiej jaskini Fontanazzi.
Zacięta postawa władz IANTD, która z pogwałceniem własnych standardów i pod przykrywką anonimowości komisji nie chce zmienić swojego stanowiska mimo jednoznacznych dowodów pokazujących zaniedbania podczas prowadzenia tego kursu gdzie zginął Krzysztof Betiuk, uchyla się od rzetelnej oceny przebiegu wydarzeń. Dodatkowo zastrasza swoich instruktorów i odbiera uprawnienia trenerskie nam którzy inicjujemy ten protest. 200 podpisów pod poprzednim listem nie było wystarczającą ilością by Tom Mount zastanowił się nad swoją decyzją . Musi być nas więcej więc poprosimy o wsparcie naszych kolegów nurkow i instruktorów IANTD z poza Polski. By jednak nasz protest wsparli inni my sami Polacy musimy zwarcie się pod nim podpisać.
Przeczytajcie sami i sami zadecydujcie czy to co sie wydarzyło podczas tego wypadku i po nim jest warte waszego sprzeciwu. Jeśli tak to prosimy o wsparcie poprzez podanie swojego nazwiska i numeru certyfikacji IANTD
Możemy mieć wpływ na to jaki poziom szkoleń będziemy mieli w przyszłości w Polsce pod warunkiem, że nie będziemy akceptować tandety i niechlujstwa a poważnych incydentów nie będziemy zamiatać pod dywan !!!
Krzysztof Starnawski Instruktor IANTD IT


https://www.facebook.com/...335853506464885

II List Otwarty do Toma Mounta oraz IANTD HQ i QA Board, zajmujących się wypadkiem śmiertelnym z dnia 5 stycznia 2017 roku.

Ze względu na przesłanki poważnego złamania zasad bezpieczeństwa, dobrej praktyki nurkowej i standardów IANTD podczas prowadzenia kursu Cave, w trakcie którego zginął tragicznie kursant Krzysztof Betiuk, zwracamy się do IANTD HQ z żądaniem ponownego zawieszenia uprawnień instruktora Andrzeja Kruczkowskiego oraz ujawnienia uzasadnienia decyzji IANTD.

1. OKOLICZNOŚCI WYPADKU

Uczestnicy kursu:
Andrzej Kruczkowski - instruktor cave ITT IANTD (prowadzący kurs)
Wojciech Nowak - kursant na stopień instruktora cave IANTD
Krzysztof Betiuk - kursant na stopień nurka cave (zginął podczas tego kursu)
Marcel Korkuś - kursant na stopień nurka cave

Dnia 5 stycznia 2017 r. wydarzył się wypadek śmiertelny podczas prowadzenia kursu cave/instruktor cave we włoskiej jaskini Fontanazzi. Zginął jeden z trzech kursantów, zakleszczony w ślepym, bocznym przewężeniu. Kurs prowadził Andrzej Kruczkowski, instruktor ITT IANTD. Podczas tego samego szkolenia był prowadzony kurs na instruktora cave.

Dwa dni po wypadku kandydat na instruktora i uczestnik tego kursu Wojciech Nowak upublicznił raport (w załączeniu), opisujący zaplanowanie i przeprowadzenie tego nurkowania.

Z raportu wynika, że:

Kursanci mieli od powierzchni, samodzielnie, w odstępach jednominutowych, przepłynąć 30 metrowym ciasnym, pionowym kominem z paroma zaciskami po drodze i spotkać się z instruktorem na głębokości 20m. W jaskini nie było położonej „primary line”, łączącej powierzchnię z początkiem liny jaskiniowej.
Krzysztof, który miał popłynąć jako trzeci, podczas swojego samodzielnego zanurzenia minął początek liny jaskiniowej i parę metrów dalej w ślepej, prowadzącej donikąd szczelinie zakleszczył się głową w dół. To było jego piąte nurkowanie podczas szkolenia cave i zarazem jego piąte nurkowanie jaskiniowe w życiu. Ugrzązł tak mocno, że czwarty nurek (autor raportu), znalazłszy go po paru minutach, nie był w stanie go wyciągnąć. Po kilkunastu minutach, kiedy instruktor powrócił z głębi jaskini na miejsce wypadku (był podczas wypadku w innej części jaskini z innym kursantem), a Krzysztof już nie żył, też nie był w stanie go wyciągnąć i zrobiły to dopiero służby ratunkowe, które musiały użyć lin i wyciągnąć zwłoki przy pomocy kilku ratowników pracujących na powierzchni.

2. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

Andrzej Kruczkowski napisał raport do IANTD HQ, podobnie opisujący przebieg tego nurkowania. Powołana przez Toma Mounta komisja, poza raportem Kruczkowskiego otrzymała opisy pozostałych uczestników kursu z informacjami potwierdzającymi relację Wojciecha Nowaka odnośnie tego, że instruktor prowadzący nie nadzorował tragicznie zmarłego kursanta Krzysztofa Betiuka. Mimo to komisja uznała, że instruktor prowadzący nie złamał standardów IANTD ani dobrej praktyki nurkowej.

QA Board na podstawie zeznań wszystkich świadków wypadku, w których wszyscy uczestnicy feralnego nurkowania zgodnie przyznają się do pozostawienia Krzysztof Betiuka samego w jaskini bez nadzoru, co zakończyło się śmiercią Krzysztofa, uznała, że instruktor prowadzący zajęcia i organizator kursu, Andrzej Kruczkowski - instruktor IANTD ITT nie złamał standardów.

Fragment oświadczenia QA Board:

“Ponieważ jest oczywiste, iż nie doszło do złamania żadnych standardów i zostało to jasno stwierdzone przez QA Board, której członkami byli jedni z najbardziej doświadczonych i etycznych jaskiniowych ITT, zdecydowanie zalecamy aby wszelkie kwalifikacje Andrzeja Kruczkowskiego pozostały zachowane. Decyzją QA BOARD i IANTD HQ jest, że Andrzej utrzyma aktywny status nauczycielski na wszystkich aktualnie posiadanych poziomach”

3. WĄTPLIWOŚCI SYGNATARIUSZY PROTESTU

Polscy instruktorzy IANTD złożyli protest wobec takiej decyzji IANTD HQ. Przy ocenie kwestii złamania standardów sygnatariusze protestu opierali się na wewnętrznym zarządzeniu IANTD:

Standardy aktualne w dniu wypadku THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF NITROX AND TECHNICAL DIVERS® (IAND, INC . dba IANTD®) STANDARDS AND PROCEDURES MANUAL FOR RECREATIONAL DIVING INCLUSIVE OF SPORT AND TECHNICAL DIVING Revised: 7/7/2010 – updated March 2015
Dokładna lektura standardów oraz rzetelna ocena dobrej praktyki nurkowej nie pozostawia złudzeń, iż podczas kursu złamano standardy w poniższych kwestiach:

1. Instruktor prowadzący Andrzej Kruczkowski zaplanował nurkowanie, w którym kursanci mieli sami, bez nadzoru przepłynąć spory, trudny odcinek jaskini tylko częściowo zaporęczowany i tak też zostało poprowadzone to nurkowanie;

2. Kursant Krzysztof Betiuk płynął w konfiguracji multi SM, na którą nie miał uprawnień. Płynął z minimum 3 butlami bocznymi (w tym w jednej powietrze, w jednej Nx i w jednej tlen). Nie miał też przeszkolenia podstawowego OW Sidemount;

3. Instruktor prowadzący Andrzej Kruczkowski posiadał uprawnienia instruktora technical cave IT, pomimo uzasadnionego podejrzenia, że nie spełnił on wymagań, by taki stopień uzyskać. Andrzej Kruczkowski w sierpniu 2011 r. ukończył szkolenie instruktorskie IANTD, a w 2014 r. został instruktorem cave IT, choć istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie spełnił ku temu wymogów. Już w 2015 r. Andrzej Kruczkowski został instruktorem ITT, mianowanym przez samego Toma Mounta;

4. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że kursant Wojciech Nowak nie spełniał wymagań, by przystąpić do kursu instruktora cave, w którym uczestniczył podczas tego wypadku;

5. Prowadzenie części intro to cave miało miejsce w jaskini zbyt trudnej do takiego szkolenia z powodu kilku zacisków na wejściu, w której to jaskini nie sposób jest kontrolować więcej niż jedna osobę.

Wszystkie wyżej wymienione złamane standardy miały bezpośredni wpływ na wystąpienie wypadku śmiertelnego Krzysztofa Betiuka.

4. ŚRODOWISKO NURKÓW KONTRA IANTD HQ

Z przebiegu korespondencji mailowej pomiędzy IANTD HQ a sygnatariuszami protestu wynika, że:

• IANTD HQ odrzuciło wniosek, wystosowany przez sześciu IT, o ponowne zbadanie okoliczności wypadku. We wniosku sygnatariusze wskazali wszystkie kwestie sugerujące, iż doszło do naruszenia standardów prowadzenia przez Andrzeja Kruczkowskiego szkolenia cave. W wyniku tychże naruszeń Krzysztof Betiuk, dwudziestodziewięcioletni uczestnik kursu, poniósł śmierć;
• Komisja wyjaśniająca składała się z osób, określonych przez Toma Mounta jako najbardziej kompetentne i doświadczone. Ponieważ członkowie komisji pozostają anonimowi, nie sposób ocenić ich rzeczywistego doświadczenia ani też stwierdzić, czy pozostają oni wolni od nacisków ze strony IANTD HQ;
• Wobec braku reakcji władz IANTD na pisemny protest, wystosowano list otwarty, podpisany przez 2 ITT i 5 IT, 34 instruktorów oraz 153 nurków. W odpowiedzi na list otwarty członkowie organizacji, w tym sygnatariusze protestu, otrzymali informację o natychmiastowym zaostrzeniu standardów etycznych w kwestii publicznego wypowiadania się w mediach na temat wydarzeń z dnia 5 stycznia 2017 r. Tym samym, zobowiązano członków IANTD do zachowania milczenia pod groźbą konsekwencji ze strony władz IANTD.

Wśród sygnatariuszy listu otwartego było siedmiu instruktorów z uprawnieniami IT: Sebastian Popek, Łukasz Piórewicz, Marek Cacaj, Krzysztof Starnawski, Tomasz Żabierek, Roman Virt i Sylwester Peknik.

Sebastian Popek, Łukasz Piórewicz i Marek Cacaj zostali poinformowani, że ich uprawnienia IT będą utrzymane tylko wówczas, jeśli będą przestrzegać nowych standardów etycznych IANTD, co oznacza zakaz negatywnego wypowiadania się publicznie w mediach społecznościowych na temat jakiegokolwiek instruktora, wydarzenia z jego udziałem, bądź samej organizacji IANTD.

Tomasz Żabierek został w trybie natychmiastowym pozbawiony uprawnień IT.

Roman Virt, instruktor ITT, który jako pierwszy informował Toma Mounta o nieprawidłowościach podczas prowadzenia kursu, podczas którego zginął Krzysztof Betiuk, w dniu 18.04.2017 r. dostał list, że w trybie natychmiastowym zostaje usunięty z IANTD.

Krzysztof Starnawski, do którego należy konto mailowe, z którego sygnatariusze protestu wysyłali korespondencję w sprawie wypadku, został przez Toma Mounta zgłoszony do Komisji Dyscyplinarnej IANTD w celu oceny etyki postępowania. Naruszenie standardów etycznych miałoby dotyczyć korespondencji, którą Starnawski prowadził z Tomem Mountem i w której wzywał go do ponownego zapoznania się ze sprawą i zawieszenia uprawnień Andrzeja Kruczkowskiego do czasu wyjaśnienia okoliczności wypadku i zakończenia śledztwa przez prokuraturę.

Jacek Lubowiecki, który także podpisał pierwszy list do IANTD HQ oraz QA Board, a następnie jako jedyny odstąpił od protestu, nagrodzony został możliwością poprowadzenia biura IANTD w Polsce, które zacznie działać od 1 czerwca 2017 r.

Obecna sytuacja zmusza nas do kwestionowania nie tylko rzetelności komisji, badającej wypadek, ale także budzi wątpliwości co do postawy moralnej Toma Mounta i pozostałych członków zarządu IANTD. Pozostawienie tego tematu na obecnym etapie będzie zielonym światłem dla wszystkich instruktorów IANTD, zezwalającym na bezkarne łamanie zasad bezpieczeństwa, co będzie niechybnie skutkować kolejnymi wypadkami śmiertelnymi.

Jeśli podzielacie nasze stanowisko, to prosimy o podpisanie się pod tym listem (wystarczy w komentarzu podać swoje imię i nazwisko, numer certyfikatu oraz informację, czy jesteś instruktorem czy nurkiem IANTD).

Jeśli nie powstrzymamy tej patologii w naszej organizacji, jutro może to również dotknąć każdego z Was, skądkolwiek jesteście.

1. Krzysztof Starnawski IT
2. Adam Leslie INSTRUKTOR IANTD#8203
3. Radosław Zajkowski INSTRUKTOR IANTD#7343
4. Hubert Grzybek INSTRUKTOR IANTD#9025
5. Tomasz Wciórka IANTD#171925
6. Marek Łapiński IANTD#174809
7. Robert Much IANTD#161698 IANTD#142061
8. Gerard Maj IANTD#131398
9. Piotr Zadrowski IANTD#169011
10. Tomasz Zapiór IANTD#171917
11. Paweł Zapiór IANTD#171918
12. Izabela Rynkiewicz IANTD#169112
13. Grzegorz Świątnicki IANTD#186027
14. Ewa Kruk IANTD#165798
15. Michał Marek IANTD#165121
16. Monika Kurzep IANTD#165608
17. Grażyna Mikulewicz IANTD#164529
18. Katerina Peknik IANTD#108020
19. Marcin Jastrzębski IANTD#140110
20. Oliver J. Albrecht IANTD#146824
21. Ryszard Wolschendorf IANTD#4047
22. Sławek Paćko IANTD#111865
23. Anna Rapp IANTD#62803
24. Stanisław Janicki IANTD#179622
25. Sebastian Bodnar IANTD#162800
26. Robert Gruca IANTD#113186
27. Aleksandra Gruca #113187
28. Rafał Rutkowski IANTD#83755
29. Piotr Krych IANTD#169570
30. Paweł Boruta IANTD#167237
31. Katarzyna Leszczyńska IANTD#170146
32. Mateusz Filipp IANTD#97056
33. Sebastian Prędki IANTD#118090
34. Paweł Seweryniuk IANTD#185064
35. Paniczko Sławomir IANTD#110072
36. Anna Bocheńska IANTD#160942
37. Michał Gignal IANTD#60052
38. Agata Isajew, IANTD#176130
39. Tomasz Siwy IANTD#115540
40. David Zaras IANTD#162137
41. Tomasz Jeżewski IANTD#163700
42. Łukasz Potyra IANTD#77363
43. Jarek Matyga IANTD#171593
44. Agata Wiesiołek IANTD#173621
45. Radosław Bieliński IANTD#110070
46. Robert Goszczyński IANTD #121299
47. Adam Borkowski IANTD#122196
48. Maciej Jarząbek IANTD#175712
49. Paweł Dubiel IANTD#162780
50. Gracjan Stec IANTD #164535
51. Tomasz Wójcik IANTD#77825
52. Robert Malinowski IANTD#175731
53. Tomek Dąbrowa IANTD#119300
54. Jacek Kapczuk IANTD#164475
55. Irena Gilwatowska IANTD#
56. Emilian Stęchlicki IANTD#178746
57. Krzysztof Ślusarczyk IANTD#185065


ZAŁĄCZNIKI do listu Tom Mount: https://www.facebook.com/.../photos/…

Film obrazujący Fontanazii
https://vimeo.com/212415090
 
 
adam75 

Stopień: Instruktor IANTD
Kraj:
Poland

Dołączył: 08 Maj 2017
Posty: 10
Skąd: Elbląg, Polska
Wysłany: 09-05-2017, 09:46   

Nie bylem na miejscu nie wypowiadam sie i nie podpisuje.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Dodaj do: Wypowiedź dla Wykop  Wypowiedź dla Facebook  Wypowiedź dla Wyczaj.to  Wypowiedź dla Gwar  Wypowiedź dla Delicious  Wypowiedź dla Digg  Wypowiedź dla Furl  Wypowiedź dla Google  Wypowiedź dla Magnolia  Wypowiedź dla Reddit  Wypowiedź dla Simpy  Wypowiedź dla Slashdot  Wypowiedź dla Technorati  Wypowiedź dla YahooMyWeb
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Administrator FORUM-NURAS uprzejmie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi
umieszczanych przez użytkowników na Forum. Zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania i edytowania, w ciągu 24
godzin, postów o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej
czy tez propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady regulaminu.
Przypominam, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania.
Korzystanie z serwisu Forum-Nuras przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane, jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz.
Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko
FORUM-NURAS topic RSS feed